Hạnh phúc mỗi ngày

Thư gửi đến mẹ – mẹ yêu của con!

Thư gửi đến mẹ – mẹ yêu của con!

Trên đời này có một thứ tình yêu được tất cả người đời đều ca tụng, có một thứ tình yêu mà bạn có thể cảm nhận được nó từ từng khoảnh khắc, có một thứ tình yêu trao đi …