40 tuần thai

Trẻ sơ sinh trong tuần đầu tiên

Trẻ sơ sinh trong tuần đầu tiên

Đối với trẻ sơ sinh tuần đầu tiên, bạn sẽ thấy bé khá khác biệt. Cơ thể và khuôn mặt của trẻ khác với những tưởng tượng của cha mẹ, ví dụ: Vùng da quanh mắt sưng lên; da nhăn …