Mùa bơ là tháng mấy?

Nhìn chung, mùa bơ bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 9 dương lịch hàng năm. Tháng 12 là bơ ra hoa chi chít, tháng giêng là có trái bơ non. Tháng 3, tháng 4 là bơ bắt đầu chín.

Mùa bơ bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 9 dương lịch hàng năm

Tuy nhiên, mùa bơ ở Việt Nam cũng tùy từng vùng miền. Ví dụ như bơ Lâm Đồng thì có trái quanh năm do cách người ta trồng. Còn ở Đà Lạt thì mùa bơ thường bắt đầu từ tháng 8 âm lịch là vào mùa. Thời điểm này các vùng khác không có bơ nên bơ Đà Lạt thời điểm này khá đắt. Đến khoảng tháng 12 âm lịch thì ở Lâm Hà – Lâm Đồng lại có trái để bán cho dịp Tết.

Chia sẻ bài viết: