Trẻ sơ sinh

Cách dỗ trẻ sơ sinh khóc

Cách dỗ trẻ sơ sinh khóc

Cách dỗ dành khi trẻ khóc không giống nhau ở từng trẻ. Vì vậy, cha mẹ nên thử nhiều cách xem con mình thích kiểu nào nhất. Có trẻ thích …