Cách tẩy móng tay hay nhất

Là phụ nữ, chắc ai cũng đôi lần sơn móng tay để trang điểm. Nhưng sau đó vì nhiều lý do bạn không thích nữa và phải tẩy móng tay. Bạn lau lau, chùi chùi…