Biểu đồ phát triển của trẻ

Biểu đồ phát triển của trẻ sơ sinh theo các mốc 1 tuần tuổi, 1 tháng tuổi đến 6 tháng tuổi. Nắm được biểu đồ phát triển của trẻ sơ sinh giúp cha mẹ đánh giá đúng được sự phát triển của bé.