Thỏ con dời đá

Thỏ trắng, Thỏ xám và Thỏ đen là ba người bạn thân, một hôm, ba chú Thỏ rủ nhau lên núi hái nấm. Cả ba mang theo một chiếc làn nhỏ, vừa đi vừa chơi đùa thật vui vẻ. Đột nhiên, cả ba chú Thỏ nhìn thấy một tảng đá lớn nằm chắn ngang đường. “Phải làm thế nào bây giờ? Đây là con đường duy nhất để lên núi,” Thỏ trắng nói, “Chúng ta mau khênh hòn đá này ra chỗ khác đi!” “Một, hai, ba!” ba chú Thỏ ra sức nhấc hòn đá lên, nhưng nó vẫn không hề nhúc nhích. Thỏ xám nói: “Chúng ta cùng đẩy đi!” “Một, hai, ba!” hòn đá vẫn không suy suyển.

Thỏ đen ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Chúng ta hãy dùng thanh gỗ chuyển hòn đá này ra chỗ khác, giống như chơi trò bập bênh ấy.” Sau đó, nó tìm một khúc gỗ, Thỏ trắng và Thỏ đen kê một đầu của khúc gỗ dưới hòn đá, Thỏ xám đi tìm một hòn đá nhỏ khác kê vào giữa khúc gỗ. Sau đó, ba chú Thỏ cùng ngồi lên một đầu c ủa khúc gỗ và nhún xuống, quả nhiên, hòn đá đã chuyển động. Cả ba lại cùng nhún một lần nữa, thật là thích!

Sưu tầm

Trò chuyện cùng bé

Bé có biết tại sao ba chú Thỏ lại dùng một khúc gỗ và một tảng đá nhỏ để di chuyển một tảng đá lớn hay không? Các bạn ấy đã vận dụng “Nguyên lý đòn bẩy” đấy. Trong cuộc sống hàng ngày, có rất nhiều việc cũng ứng dụng nguyên lý đòn bẩy này, nó có thể giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều sức lực. Ví dụ: một quả cân nhỏ có thể cân được khối lượng gấp nhiều lần khối lượng của nó!

Có thể bé thích:

Chia sẻ bài viết: